Chơi bóng 1 chạm

Xem truyền hình trực tiếp một trận đấu, vợ thắc mắc hỏi chồng:

– Chơi bóng “một chạm” là thế nào hả anh?

– Nói một cách dễ hiểu là giống như khi anh vừa lĩnh lương về là phải đưa cho em ngay, không được giữ lâu…