Cho không

Với vẻ rầu rĩ, Mario Balotelli từ  sân bóng trở về nhà. Bố cậu vội hỏi:
– Đội của con bị thua à?
– Không! Nhưng con lại thi đấu cho đội bóng khác.
– Họ bán con à?
– Họ cho không…!