Chết trong khỏe mạnh

Bệnh nhân sắp chết, bác sĩ đến an ủi:
– Huyết áp của anh bình thường. Tim và phổi ổn định, nhiệt độ hạ.
– Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi chết trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh.

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/