VIVADO hướng dẫn – TB tập cao chân

Hướng dẫn sử dụng: Đứng bằng một chân và đặt chân còn lại lên xà, gập người về phía trước, cố gắng bám tay vào xà hoặc chạm vào đầu ngón chân. Đổi chân lần lượt và lập lại động tác trên. 

Tác dụng: Làm căng giãn các cơ chân và vùng thắt lưng, tăng cường độ linh hoạt của các cơ bắp, giúp xoa dịu mệt mỏi. 

Chú ý: Lựa chọn mức xà cao phù hợp và tăng dần từng mức, chú ý để tránh ngã người về phía sau khi đang trụ trên một chân.