Sân chơi cộng đồng – Tổ 19, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Sân chơi cộng đồng Cụm dân cư
Địa điểm: Tổ 19, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội
Nhà tài trợ: Trung tâm thương mại AEON Mall Long Biên 
Thời gian hoàn thành: Tháng 10/2016
Thiết bị: Các thiết bị TDTT ngoài trời dành cho người lớn.
Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO Co.Ltd

Hình ảnh liên quan