Dự án GVI 2016 – Bắc Hà (Lào Cai)

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Dự án: Sân chơi trường PTCS Thải Giàng Phố
  • Địa điểm: Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, Lào Cai
  • Chủ đầu tư:  Glocal Ventures Vietnam (GVI Vietnam)
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2016
  • Thiết bị: Các thiết bị TDTT ngoài trời…
  • Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO Co.ltd
Hình ảnh liên quan