Phát triển TDTT quần chúng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng( phần 2)

Nhiều giải thể thao, ngày hội văn hóa thể thao được tổ chức định kỳ trong mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, công nông lâm trường, hợp tác xã, xí nghiệp, nhà máy… cùng với phong trào “ Thanh niên 3 sẵn sàng, Phụ nữ 3 đảm đang” đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng XHCN ở miền Bắc và chi viện cho miền Nam chống Mỹ cứu nước.

Sau chiến thắng vĩ đại mùa xuân năm 1975, non sông về một mối, cả nước cùng đi lên CNXH, nhất là từ khi Đảng ta chủ trương đường lối đổi mới thì công tác TDTT nói chung và phong trào TDTT quần chúng nói riêng được phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tạo được những thành tựu hết sức quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của toàn dân, phục vụ sự nghiệp CNH,HĐH đất nước.

 

Phong trào“Xây dựng các điển hình tiên tiến về TDTT” nhanh chóng lan rộng trong các tỉnh phía nam sau giải phóng và đến năm 1980 thì trở thành cuộc vận động“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào” ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” diễn ra trong cả nước với mục tiêu : khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mỗi người chọn cho mình một môn thể thao hoặc một hình thức rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống

Các thiết bị thể thao vận động tại học viện cảnh sát nhân dân

Năm 1994, Ban bí thư TW Đảng ban hành Chỉ thị 36/CT-TW, năm 2002 ban hành Chỉ thị 17/CT-TW về công tác TDTT ; năm 2006 Quốc hội thông qua Luật thể dục, thể thao.Đó là những cơ sở tư tưởng, chính trị, pháp lý hết sức quan trọng thể hiện quan điểm của Đảng, đường lối, chính sách của nhà nước đối với công tác TDTT. Trên cơ sở đó, năm 2005 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển TDTT ở xã phường thị trấn; năm 2010 phê duyệt  Chiến lược phát triển TDTT đến năm 2020; năm 2011 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt nam đến năm 2030. Đây là những chương trình, đề án hết sức thiết thực đối với ngành TDTT trong việc nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hiện trạng phong trào TDTT quần chúng những năm qua có thể khái quát đánh giá như sau: Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển sâu, rộng trên địa bàn cả nước, thể hiện ở sự tăng trưởng về số lượng người tập thể dục thể thao thường xuyên, sự phát triển đa dạng của các loại hình tập luyện, các câu lạc bộ thể dục thể thao và chất lượng hoạt động thể dục thể thao ở từng đối tượng.

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được triển khai liên tục trong những năm qua, đã phát huy hiệu quả thực tiễn và là động lực thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ở cơ sở phát triển mạnh trong tất cả các đối tượng, đặc biệt là trong công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, người cao tuổi, thanh thiếu niên, nông dân. Các hình thức tập luyện thể dục thể thao đơn giản, không cần đầu tư nhiều về sân bãi, trang thiết bị, như: chạy, đi bộ, thể dục dưỡng sinh, cầu lông, cờ tướng, võ thuật, bóng đá mini, bóng chuyền … phát triển mạnh ở hầu hết các địa phương trong cả nước.

Từ năm 2005, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai chương trình phát triển TDTT ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010, giao cho ngành TDTT cùng các bộ, ngành ở Trung ương và Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện 4 nhiệm vụ đối với thể dục thể thao cấp xã. Đến nay, về cơ bản các nhiệm vụ: phát triển phong trào; xây dựng cơ chế quản lý, điều hành; bồi dưỡng cán bộ, cộng tác viên; quy hoạch đất và xây dựng cơ sở vật chất đã được các cấp uỷ Đảng và chính quyền chỉ đạo triển khai có kết quả.

Mỗi năm trong cả nước tổ chức hàng chục ngàn giải và Hội thi thể thao quần chúng ở cơ sở, điển hình là các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, thể thao dân tộc gắn với Lễ hội truyền thống ở mỗi làng quê; Hội thi thể thao gia đình, Hội thi thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giải thể thao trong Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các vùng miền, giải Văn nghệ – Thể thao người khuyết tật…

Các mô hình câu lạc bộ TDTT, câu lạc bộ Văn hoá – Thể thao, Hội đồng TDTT, Trung tâm Văn hoá – Thể thao, Nhà Văn hoá – Thể thao, Cụm Văn hoá – Thể thao, các điểm vui chơi của trẻ em được thành lập ở cấp thôn, cấp xóm và trong các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn đã tạo thành một hệ thống các thiết chế thể thao gắn với văn hoá hoạt động có hiệu quả, dưới sự chỉ đạo của cấp uỷ và sự điều hành của chính quyền địa phương, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân và đảm bảo nguyên tắc của cải cách hành chính nhà nước. Hiện nay, cả nước có khoảng 35.000 câu lạc bộ thể dục thể thao các loại.

VIVADO lắp đặt thiết bị tại nhà văn hóa Thạch Bàn- quận Long Biên- Hà Nội

Cộng tác viên, hướng dẫn viên TDTT ở cơ sở được hình thành và được tập huấn nghiệp vụ hàng năm. Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, giao nhiệm vụ và vận dụng chế độ chính sách hỗ trợ để họ thực hiện nhiệm vụ truyên truyền vận động và tổ chức các hoạt động TDTT trên địa bàn.

Theo trang tin TDTT Việt Nam