Con đã xử lý rồi

Nam từ nhà sau chạy lên khoe với mẹ!
– Nam: Mẹ ơi! Mẹ , nồi cơm của mẹ bị nhão đấy. Nhưng không sao, con đã xử lý rồi
– Mẹ: Con gái mẹ giỏi thế. Vậy con làm cách nào?
– Nam: Thưa mẹ, con cho thêm hai ca nước nữa để nó thành cháo luôn.
– Mẹ: Trời !!!

VIVADO JSC tư vấn, cung cấp lắp đặt các sản phẩm http://vivado.com.vn/product_category/ghe-bang-ngoai-troi/