Xả… bức bối

Anh cảm thấy đi xả hơi cho đỡ bức bối anh ạ, em không trách đâu!
– Ông chồng đi một lúc rồi về, trả lại vợ gần nửa số tiền rồi kể: Anh định vào trung tâm, nhưng cô chủ quán đầu ngõ mình cứ chèo kéo mãi. Cô ấy thông cảm vợ đẻ, giảm giá 50%.
– Con ranh láo toét – cô vợ gầm lên.
– Ơ kìa em, đi đâu mà chẳng thế?
– Hồi nó đẻ, em có lấy của chồng nó xu nào đâu
(st)