Tám mươi tám

Một người phụ nữ đi gặp bác sĩ để kiểm tra sức khoẻ. Khám sức khoẻ cho cô ta là một ông bác sĩ trông cực kỳ hấp dẫn. Vị bác sĩ này bảo rằng sẽ đặt tay lên phía sau của cô nàng và bảo cô nàng nói “ Tám mươi tám”
“Tám mươi tám” – cô nàng lặp lạI
“Okie! Bây giờ tôi sẽ đặt tay lên cổ của cô và xin vui lòng lặp lại: tám mươi tám! Nào!”
“Tám mươiiii támmmm”
“Okie! Bây giờ tôi sẽ để tay lên ngực cô, và xin vui lòng lặp lại: tám mươi tám! Nào! ”
“Một, hai, ba, bốn, năm… ”

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM VẬN ĐỘNG VIVADO

http://vivado.com.vn/product/thiet-bi-tap-lac-hong-eo-mini/