Sự kiện tiêu biểu của phong trào TDTT Thủ Đô 2015

“Xây dựng, lắp đặt dụng cụ TDTT ngoài trời phục vụ nhân dân tập luyện tại các quận nội thành đạt hiệu quả cao, là mô hình điểm để các quận, huyện tiếp tục đầu tư xây dựng các thiết chế TDTT trên toàn thành phố.” là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu nhất trong năm 2015 được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội bình chọn

NDĐT – Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã công bố các sự kiện nổi bật nhất trong năm 2015 để bình chọn ra mười sự kiện tiêu biểu nhất của năm. Các sự kiện được Hà Nội lựa chọn phần lớn là các chương trình hoạt động lớn trong năm hoặc theo kế hoạch.

13 sự kiện bao gồm:

– Tổ chức thành công các hoạt động văn hóa và thể thao chào mừng những sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô trong năm 2015. – Hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu về văn hóa, thể thao kế hoạch năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2015-2020.

– Hoàn thành tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 04-Ctr/Tu về “Phát triển văn hóa, xã hộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2011-2015” trong việc triển khai thực hiện các nội dung, đề án và tổ chức tổng kết chương trình thành công.

– Tổ chức triển khai có hiệu quả đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới TP Hà Nội giai đoạn 2011-2015, định hướng tới năm 2020.

– Tăng cường xã hội hóa, phát huy hiệu quả tiềm năng các nguồn lực xã hội trong công tác tổ chức cá hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền, cổ động trực quan, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố.

– Nghi lễ và trò chơi kéo co ngồi tại đền Trấn Vũ, phường Thạch Bàn, quận Long Biên và Nghi lễ và trò chơi kéo mỏ tại đền Vua Bà, thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong đề cử Hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản đa quốc gia năm 2015.

– Đề án tổng kiểm kê, đánh giá, phân loại các di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội kết thúc được Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả xuất sắc.

– Đạt thành tích xuất sắc (03 HCV, 03 HCB chương trình, vở diễn) khi tham gia các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc và quốc tế. – Tổ chức thành công Ngày Văn hóa, Du lịch Hà Nội ở trong nước, quốc tế và các chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

– Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú cho 39 nghệ nhân và 37 nghệ sĩ của Hà Nội. – Đoàn thể thao hà Nội tham gia Đoàn Thể thao Việt nam thi đấu xuất sắc tại SEA Games 28 – Singapore với 68/186 tổng số Huy chương và 25/73 HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam.

– “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015” tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thủ đô thu hút gần 300 nghìn người tham gia. –

– Xây dựng, lắp đạt dụng cụ TDTT ngoài trời phục vụ nhân dân tập luyện tại các quận nội thành đạt hiệu quả cao, là mô hình điểm để các quận, huyện tiếp tục đầu tư xây dựng các thiết chế TDTT trên toàn thành phố.

KHÁNH NGUYÊN