Quên kéo khóa…… quần

Ông sếp đi làm quên kéo khóa quần, cô thư ký nhìn thấy bèn nhắc khéo: “Sếp ơi, hôm nay sếp đi làm quên đóng cửa ga ra”.

Ông sếp giật mình nhìn xuống, thẹn quá bèn chữa thẹn:
– Thế cô đi ngang qua đấy có thấy cái BMW của tôi để trong đấy không?
Cô thư kỳ che miệng trả lời:
– Dạ không, em chỉ thấy một chiếc xe đạp xịt lốp nằm ngoẹo cổ sang một bên thôi.

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM VẬN ĐỘNG VIVADO

http://vivado.com.vn/product/thang-khi/?%3E