Trung tâm TDTT làng Bát Tràng (Gia Lâm – Hà Nội)

Dự án: Sân chơi cộng đồng làng gốm Bát Tràng
Địa điểm: Trung tâm TDTT làng Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
Nhà tài trợ: Họ Lê – Hội đồng hương Bát Tràng

Thời gian hoàn thành: Tháng 1/2017
Thiết bị: Các thiết bị TDTT ngoài trời
Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt: VIVADO JSC

Hình ảnh liên quan