Nguyên nhân vợ tăng cân mùa World Cup

– Mùa World Cup này, chắc tôi sụt mất 3-4 ký là ít. Đêm nào cũng phải canh chừng để mở cửa cho ổng đi coi bóng đá ở nhà bạn về.

– Còn tôi thì ngược lại với chị!

– Sao ngược?

– Thì lên cân vù vù chứ sao. Mấy ông đêm nào cũng tụ tập ở nhà tôi ăn nhậu, coi bóng đá. Hôm nào đồ nhậu cũng thừa quá trời. Tôi toàn phải cố ăn cho đỡ phí.

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM VẬN ĐỘNG VIVADO

http://vivado.com.vn/product/thang-van-dong-doc/

Theo Vnexpress