NGUYÊN NHÂN HỌC TRÒ KHÔNG THÍCH MÔN LỊCH SỬ

– Lịch sử là một môn học thú vị và bổ ích. Nó sẽ cho các em biết những gì đã từng xảy ra trong quá khứ.

Học sinh nghe vậy liền nói:

– Thưa cô, em nghĩ mình không nên học môn lịch sử.

– Tại sao? – giáo viên kinh ngạc.

Học sinh nhún vai:

– Vì môn này không có tương lai ạ!

– !?

(ST)