May mắn

Một hôm, giám đốc công ty cùng vợ đi thị sát một nhà xưởng.

Một người công nhân đầu đội mũ bảo hiểm chạy tới kêu lên với bà vợ:

– Tũn ơi, còn nhớ anh không? Chúng ta thường hẹn nhau hồi trung học đấy!

Trên đường về, ông giám đốc nói với vợ:

– Mình lấy tôi là may cho mình lắm! Bằng không mình đã trở thành vợ của một anh chàng công nhân nào đó rồi chứ không phải là bà giám đốc nữa.

Tũn quay sang chồng mình và đáp:

– Ừ! Nhưng anh cũng phải mừng vì tôi đã lấy anh, bằng không thì chính hắn đã là giám đốc của công ty rồi.

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/