Dê già và thỏ non

* Một con dê già và một con thỏ đang đi trong rừng thì bỗng thấy ở bìa rừng có một cây đèn cũ. Chúng nhặt lên xem, rồi lấy lá lau cây đèn. Đột nhiên từ trong đèn bốc lên một làn khói và trên đỉnh cột khói ấy là một vị thần. Thần đèn ồm ồm nói:

– Này dê và thỏ! Ta cho các ngươi được ước ba điều. Ta sẽ thỏa mãn những điều ước của các ngươi.

Dê già tranh nói trước:

– Thưa thần đèn, tôi ước tất cả các con dê trong khu rừng này đều biến thành dê cái.

Thỏ chỉ khiêm tốn xin một chiếc mũ bảo hiểm.

Thần đèn nói:

– Được. Bây giờ điều ước thứ hai.

Dê già hăng máu dê:

– Tôi ước các con dê ở cả khu rừng bên cạnh đây cũng đều biến thành dê cái tuốt.

Thỏ nhỏ nhẹ xin thần đèn một chiếc mô tô.

Dê chê bai thỏ là chỉ toàn ước những thứ vớ vẩn không có giá trị mấy. Rồi khi đã được thần đèn chấp nhận điều ước thứ hai và cho phép dê và thỏ nói điều ước thứ ba, dê già đang còn hứng chí và sôi sục ham muốn, nói tiếp:

– Thưa thần đèn, xin ngài hãy cho tôi trở lại tuổi trẻ mạnh mẽ để tôi có đủ sức chơi suốt ngày, suốt đêm trong cả hai khu rừng…

Thỏ nghe dê nói mà phát ớn, nó buồn bã lắc đầu, đội mũ bảo hiểm thật chắc, rồi nó ngồi lên xe mô tô nổ máy. Trước khi cho xe phóng vút đi, thỏ mới nói điều ước thứ ba của mình:

– Mày đúng là đồ dê già chỉ thích ham chơi trác táng. Thưa thần đèn, điều ước thứ ba của tôi là xin thần hãy cho con dê này trở thành pê đê!

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/