Đã hiểu

Hai người đàn ông ngồi uống rượu với nhau:

– Trước kia tôi không hiểu hạnh phúc là gì.

– Thế lấy vợ xong thì hiểu rồi chứ?

– Đã hiểu!

– Thế hạnh phúc ra làm sao?

– Đó chính là trước kia.

– !?!

Thú nhún VIVADO/Tổ hợp cầu trượt VIVADO/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Trẻ em)/Thiết bị TDTT ngoài trời VIVADO (Người lớn)/ Thiết bị TDTT Công viên/Thiết bị TDTT Trường học/Thiết bị TDTT doanh trại/Sân chơi cộng đồng/