Bát Tràng: Nâng cao và duy trì phong trào thể dục thể thao cho người dân

Năm 2016, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) huyện Gia Lâm đã tạo ra hiệu quả chính trị – xã hội rộng lớn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần của người dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua gắn với xây dựng nông thôn mới với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền cùng sự đồng lòng góp sức của nhân dân xã Bát Tràng đã có nhiều sự thay da, đổi thịt khác hẳn hàng chục năm về trước. Qua đó góp phần tạo dựng được môi trường văn hóa lành mạnh, đa màu sắc trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nơi đây.  ( báo lao động)

                   

Nhiều lễ hội truyền thống lành mạnh được phục hồi, phát triển góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Chính quyền xã đã quan tâm hơn đến nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hoá cơ sở hoặc theo hướng giao cho cộng đồng quản lý, vận hành các khu trung tâm văn hóa, giải trí.

Cùng với đó,  với mong muốn đóng góp về tình thần và phong trào rèn luyện sức khỏe,tăng cường phong trào  thể dục thể thao  cho người dân làng gốm Bát Tràng, họ Lê hội đồng hương Bát Tràng đã đầu tư lắp đặt sân chơi cộng đồng cho người dân làng gốm

               

Một góc sân chơi cộng đồng   làng Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội (nguồn ảnh: vivado)

Tư vấn – Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt – Bảo dưỡng:
Thiết bị thể dục thể thao ngoài trời tại các Công viên, Trường học, Sân chơi, Thao trường huấn luyện, Sân tập thể thao…
Thiết bị sân chơi trẻ em (Tổ hợp cầu trượt, Thú nhún các loại, dụng cụ thể chất) cho các trường học, sân chơi cộng đồng, khu đô thị..