Anh ơi đừng…..

Đôi tình nhân lần đầu tiên hẹn hò nhau đi chơi. Trời cao trong xanh, gió mát thanh thanh, đến chỗ vắng tự nhiên anh chàng dừng lại. Sau đó bà con chỉ còn nghe thấy tiếng cô nàng như sau:
– Anh ơi đừng đứng lại chỗ tối này…
– Anh ơi đừng đứng lại chỗ tối…
– Anh ơi đừng đứng lại…
– Anh ơi đừng đứng…
– Anh ơi đừng…
– Anh ơi…
– Anh…
– A…

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM VẬN ĐỘNG VIVADO

http://vivado.com.vn/product/to-hop-cau-truot-vvd-kq1/?%3E