Ra lệnh

Bác Nông cuối cùng cũng cưới được vợ. Vợ bác hiền thục rất hiểu ý chồng, nên trong cuộc sống gia đình bác có phần tinh vi.
Đến bữa bác bảo vợ:
– “Cờ”. – Một mâm cơm thịnh soạn được bầy ra trước mặt. Vợ cúi đầu đứng bên cạnh chờ sai bảo.
– “Nờ”. – Ăn uống xong bác lại lên giọng. Một bát nước chè tươi ủ vừa tới được đưa lên
– “Tờ”. – Bác vừa sắng giọng, lọ tăm hình ngọc thỏ được bật nắp cho bác xơi món tăm
– “Đờ”. – Vợ bác cuống quýt, rửa ráy, nằm sẵn lên giường…

Thấy mãi không xong bác Nông quay ra…, mặt xưng mày xỉa:
– “Tiên sư mày, ông bảo là Điếu cơ mà”. …

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM VẬN ĐỘNG VIVADO

http://vivado.com.vn/product/to-hop-cau-truot-kq30163a/?%3E